DinTräning står för hälsosam träning och livsstil tillsammans med sunda kroppsideal.

DinTräning verkar för att göra träningen till en del av medlemmarnas vardag, för att främja ökad livskvalité genom friskare kroppar. Genom att uppmuntra till sundare livsstil hoppas DinTräning påverka den svenska folkhälsan åt rätt riktning.

DinTräning.se verkar för att vara en lättanvänd hemsida med enhetlig och genomtänkt formgivning.

DinTräning förespråkar en varierad kost och anser att kosttillskott aldrig ersätter behovet av riktig mat. Enbart beprövade och erkända kosttillskott och prestationshöjare tillåts förespråkas på hemsidan.

DinTräning vill sammankopplas med företag, organisationer och offentliga personer som delar samma värdegrund som DinTräning. Exponering av produkter på DinTräning.se får inte gå emot DinTränings värdegrund.