Fysisk aktivitet på recept (FaR) utformades i samband med den nationella kampanjen ”Sätt Sverige i rörelse” 2001. Anledningen var att det då fanns behov av att Hälso- och sjukvården skapade nya arbetssätt som inte bara behandlar när vi blir sjuka utan också förebygger sjukdom.

FaR innebär att man får rörelse på recept ordinerad precis på samma sätt som ett läkemedel. Receptet ser ut exakt som ett läkemedelsrecept och är individuellt anpassat. Det står bl.a. duration, typ av aktivitet och intensitet. Det kan funka som komplement till läkemedel eller t o m ersätta läkemedel. FaR används såväl i förebyggande syfte som i behandling.

Yrkesgrupper som får skriva ut receptet måste vara legitimerade (t ex leg. läkare, leg. sjukgymnast) och ha kunskap inom området. Du väljer aktivitet i samråd med vårdpersonalen och det kan t ex vara promenader, simning, styrketräning, stavgång, vattengympa och gympapass. Receptet kan exempelvis vara att utföra promenader ett visst antal gånger/vecka under en viss tid och med en viss intensitet.


FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är ett hjälpmedel för de som förskriver FaR. FYSS är en manual om betydelsen för fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika typer av sjukdomstillstånd.

Målet med FYSS är att bidra med att sprida kunskap inom hälso-sjukvården och företagshälsovården om att en aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, depression, cancer, stroke, högt blodtryck, artros osv.

FYSS finns som bok, men man kan även läsa den som pdf-format på nätet. I FYSS kan man få råd om lämpliga motionsformer samt risker vid olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Därför lämpar sig FYSS utmärkt för alla sorters läsare.

Kanske är du själv intresserad av att få ett recept på rörelse? Kontakta då närmsta vårdcentral, sjukgymnast eller annan mottagning. Använd rörelse som en väg till hälsa och kom ihåg att det aldrig är för sent att börja träna!


Åsa Söderberg Leg.
Sjukgymnast och Lic. Personlig Tränare


Källa: Statens Folkhälsoinstitut & FYSS.
Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar

busy