Angående DinTräning och styrketräning: viktigt att tänka på vid träningsutförandet.

Styrketräning har positiv inverkan på vår kropp inom många områden, allt från bättre sömn till starkare benstomme. Att fysiskt aktivera kroppen är något som rekommenderas starkt till alla.


All styrketräning innebär dock belastning på kroppen, belastning på kroppen innebär också skaderisk. För att undvika all skaderisk har DinTräning.se försökt göra så tydliga instruktioner som möjligt. Tyvärr finns alltid utrymme för feltolkningar och DinTräning.se tar inte något ansvar för eventuella skador eller olyckor som uppstår på gymmet efter att övningar utförts efter instruktioner från DinTräning.se.

Vårt motto är att det inte finns några fel rörelser, bara fel belastning, och vi rekommenderar alltid att börja på en belastning med god säkerhetsmarginal.

Ryggen är en del av kroppen som kan komma till skada vid felaktig styrketräning. I de flesta övningar är det möjligt att behålla neutral rygg, och där ska det då också eftersträvas. Med neutral rygg, ibland kallad rak rygg, menas att ryggen ska behålla sin naturliga lätt s-formade kurvning övningen igenom. Spänn alltid magen för att skapa båltryck i dessa övningar för att avlasta ryggen.

Förteckningen över engagerade muskler för övningarna innefattar enbart de mest centrala och engagerade musklerna. Detta för att instruktionerna ska vara så koncisa och lätta att tolka som möjligt. Detta innebär att även icke markerade muskler i muskelkartan kan komma att engageras i utförd övning.

Vi på DinTräning.se hoppas att du kommer finna nytta och nöje här hos oss, och att du tränar med glädje och ansvar. Lycka till!
Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar

busy

Senast uppdaterad (2010-09-29 08:38)