I en studie som gjorts i Danmark har det påvisats att kettlebell träning ger en starkt positiv inverkan på muskel-relaterade smärtor i rygg/nacke området.

Testgruppen i undersökning hade en medelålder på 44 år och bestod av människor från yrkesområden där det var vanligt med problem i nacke och rygg. De fick under studiens gång träna med kettlebells tre gånger i veckan, 20 minuter åt gången (inklusive dynamisk uppvärmning) under åtta veckor. Själva passet bestod av en 10-15 minuter lång intervall träning med kettlebells.

Denna träningsperiod gav förvånansvärt goda resultat. Den upplevda smärtintensiteten i rygg och nacke sjönk med nära nog hälften i testgruppen, medan den i kontrollgruppen stannade kvar på ungefär samma nivå.

Värt att notera med studien är att den kardiovaskulära förmågan inte nämnvärt ökade på testgruppen under dessa 8 veckor med kettlebell träning som enda träningsform.

Forskarnas slutsas av undersökningen var att kettlebell träning, även i måttlig mängd, stärker rygg och minskar muskelrelaterade smärtor i ländrygg, övre rygg och nacke.

Sammanfattningsvis, har man ont i nacken, kan lösningen vara att svinga bort det. 


Petter Johansson,
Personlig Tränare och Kettlebell-entusiast


Källa:
Kettlebell training for musculoskeletal and cardiovascular health: a randomized controlled trial.
By Kenneth Jay, BSc,
1 Dennis Frisch, BSc,1 Klaus Hansen, BSc,1 Mette K Zebis, PhD,3 Christoffer H Andersen, MSc, 1 Ole S Mortensen, PhD, 1, 2 Lars L Andersen, PhD 1
Kommentarer (6)Add Comment

Skriv kommentar

busy

Senast uppdaterad (2011-02-16 13:55)