Vad sägs om en kortare arbetsdag? Mindre arbete och mer fritid. Skönt och avkopplande? En rykande färsk studie från Stockholms universitet visar tvärtemot.

Stockholmarna vill arbeta mindre och ha mer fritid. Men mer fritid kan ändå ge mer stress. Paul Fuehrer har gjort en intressant studie vid Stockholms universitet med titeln Om tidens värde: En sociologisk studie av senmodernitetens temporära livsvärldar. Studien baserades på intervjuer av totalt 130 personer i Stockholm, Sörmland och Jämtland.

Intervjupersonerna i Stockholm ställdes frågan om de hellre skulle vilja ha en ökning av lönen med samma arbetstimmar som idag eller en betydande minskning av arbetstimmarna men utan några löneökningar i sikte.

Resultatet visade att de flesta hellre skulle vilja dra ned på arbetstiden på bekostnad av framtida löneökningar.

Mindre arbetstid och mer fritid eftersöks alltså. Men samtidigt visar resultatet att mer fritid paradoxalt nog skulle ge mer stress. Stressen tycks uppstå av de krav och förväntningar som ställs på fritiden, med aktiviteter som ska hinnas med. Av de många valmöjligheter som finns skapas förväntningar som i sin tur är stressande. Strävan efter mer fritid finns samtidigt som fritiden i sig kan göra oss mer stressade.

Ger vår fritid oss tid för välmående eller bara stress? Fritiden borde rimligen ge oss utrymme för det vi själva tycker är roligt, som vi mår bra av att göra. Är träningen på din fritid något som ska pressas in i tidsschemat och ökar stressen istället för att den bara får dig att må bra?

Kommentera artikeln och ge din åsikt!

Annette Lindgren, Hälsopedagog
Kommentarer (2)Add Comment

Skriv kommentar

busy