Att fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa vet vi sedan tidigare. Studier pekar nu också på att det är lika betydelsefullt att inte sitta stilla.

Stillasittande kan inte längre användas som synonym till fysisk inaktivitet då stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, har visat sig ökar risken för välfärdssjukdomar.


Detta har framkommit av två artiklar som publicerats i Läkartidningen under 2010, med rubrikerna ”Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet” och ”Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan.”

Det finns idag mycket forskning som påvisar hur viktigt det är att vi rör på oss. Fysisk aktivitet är starkt bevisat för att det motverkar eller försenar uppkomsten av många av våra folksjukdomar.

I FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) går det att läsa om den evidens som finns kring hur sjukdomar kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet. Hjärt- kärlsjukdom, diabetes, artros, cancer, astma, fetma, depression och demens är några av dem. Fysisk aktivitet kan dessutom behandla många olika sjukdomstillstånd samtidigt.

Studier visar nu på att sitta stilla under lång tid är starkt kopplat till bland annat fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt-kärlsjukdom, cancer och förtida död och det oberoende av övrig fysisk aktivitet. Stillasittandet har alltså visat sig vara farligt i sig.


Vad menas då med stillasittande?

sitter_och_arbetar

Stillasittande innefattar aktiviteter som inte nämnvärt ökar energiutgifterna utöver vilometabolismen. Det kan vara att åka buss, bil eller tåg, sitta och läsa, sitta framför datorn eller titta på TV.

Små korta pauser som bryter den stillasittande tiden har visat sig ha stor betydelse. Positivt samband har setts mellan ett flertal metabola riskfaktorer, så som midjeomfång, BMI och triglycerider, och antalet avbrott i stillasittandet.

Sambandet kan ses oberoende av den totala stillasittande tiden och tid med måttligt intensiv fysisk aktivitet.

Dessa nya fynd kan påverka framtida rekommendationer. Fysisk aktivitet kan ses som en skyddande faktor och stillasittande som en riskfaktor. Idag rekommenderas minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag.

Med FaR (Fysisk Aktivitet på Recept) skrivs idag fysisk aktivitet ut istället för medicin. I framtiden kan även rekommendationer om att undvika stillasittande finnas med.

Det kan nu konstateras att vi människor mår bra av att inte sitta stilla. Att ställa sig upp och göra lite pausgympa på jobbet har aldrig varit så försvarbart som just nu. Eller varför inte ett promenadmöte med kollegerna? Att ta trapporna istället för hissen eller att gå till jobbet istället för att åka bil ger stora effekter på vår hälsa.


Annette Lindgren, hälsopedagogKällor:

Ekblom, E., Ekblom,B., Hellénius,M-L. Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet. Läkartidningen publicerad 2010-03-02 nummer 9. Hämtad 2010-12-14 www.lakartidningen.se

FYSS 2008 – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens Folkhälsoinstitut R 2008:4

Kallings, L., Hellénius, M-L. Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan. Läkartidningen publicerad 2010-09-07 nummer 36. Hämtad 2010-12-15 www.lakartidningen.se

Kommentarer (2)Add Comment

Skriv kommentar

busy