M. Erector Spinae (grupp) De raka ryggmusklerna

M. Erector Spinae (grupp) De raka ryggmusklerna
Ursprung: Sacrum, crista-kanten, spinoserna från de nedre ländkotorna.
Fäste: Fäster från nedre revbenen till de översta halskotorna.
Funktion: Extenderar och säkrar columnas uppräta ställning och balans.
Övrigt: Erector Spinae är en av alla de muskler som ingår i det system av muskler som gör att vi människor kan gå på två ben. Erector betyder rak och spinae betyder ryggrad. Med andra ord; Den raka ryggraden.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser