M. Transversus Abdominis De djupa transversala bukmusklerna

M. Transversus Abdominis De djupa transversala bukmusklerna
Ursprung: Från ryggraden via fascia thoracolumbalis, revben 7-12, crista-kanten.
Fäste: Linea alba via rektusskidan.
Funktion: Skapar en tryckökning i bukhålan.
Övrigt: Transversus Abdominis är den muskeln som alla pratar om när de säger att starka magmuskler är bra för ryggen. Det här är ett stort muskelblad som sitter djupt inne i kroppen. Muskelfibrerna går transversalt över buken, dvs vågrätt från sida till sida. Transversus gör inga ledrörelser i kroppen, det ända syftet den tjänar är att öka det inre båltrycket. När trycket ökar i bukhåla pressas innehållet som utgörs av alla våra inälvor upp mot diafragman och ned mot bäckenbotten. Den här hårda massan inuti bålen som trycker uppåt och nedåt gör att vi behåller en rak och snygg hållning i ryggen. Vill du träna din Transversus Abdominis på bästa sätt säger forskningen att marklyftet är den bästa övningen.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser