M. Deltoideus - Bakre Deltan

M. Deltoideus - Bakre Deltan
Ursprung: Framkanten av nyckelbenet och skulderbladet; akromion och bakre kanten av spina scapulae.
Fäste: Humerus.
Funktion: Extenderar, adducerar och utåtroterar armen.
Övrigt: Deltoideus har sitt namn från sitt utseende, den ser ut som ett delta med massor av små förgreningar som sträcker sig ut över armen. Deltoideus har tre tydliga stråk som alla har olika funktion i kroppen. Det bakre stråket för armen bakåt.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser