M. Biceps Brachii Armflexor / Supinator

M. Biceps Brachii Armflexor / Supinator
Ursprung: Skulderbladets främre/yttre del (acromion, coracoideus).
Fäste: Radius.
Funktion: Flekterar och supinerar över armbågsleden samt flekterar i skulderleden.
Övrigt: Biceps Brachii världens mest kända muskel. Bi betyder två, ceps betyder huvud och Brachii betyder arm. Med andra ord; armens tvåhövdade muskel. Biceps funktion är att böja över armbågen och rotera underarmen. Testa själv: Böj armen i 90°, titta på din Biceps-muskel och rotera underarmen som om du skruvade i en skruv i väggen. Ser du hur Biceps rör sig genom att bli längre och kortare.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser