M. Triceps Brachii Armextensor

M. Triceps Brachii Armextensor
Ursprung: Skulderbladet samt humerus
Fäste: Ulna
Funktion: Extenderar armbågsleden samt adducerar och extnederar skulderleden.
Övrigt: Triceps Brachii är muskeln som sträcker armen rak. Tri betyder tre, ceps betyder huvud och Brachii betyder arm. Armens trehövdade muskel med andra ord.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser