M. Brachioradialis Armflexor

M. Brachioradialis Armflexor
Ursprung: Humerus
Fäste: Radius
Funktion: Flekterar armbågsleden, kan också både supinera och pronera handen.
Övrigt: Brachioradialis är en långsmal muskel som böjer över armbågen och som vi använder när vi gör skruvande rörelser med underarmen. Sitt namn har den från sitt ursprung och fäste. Brachio som betyder arm och radialis som är namnet på ett av de två långa rörben vi har i underarmen.


Annonser