M. Gluteus Maximus Stora sätesmuskeln

M. Gluteus Maximus Stora sätesmuskeln
Ursprung: Sacrum laterala del samt iliums mest mediala del.
Fäste: Baksidan av femur.
Funktion: Extenderar och uåtroterar höftleden.
Övrigt: Gluteus Maximus kungen av alla kroppens muskler. Det är den absolut största muskeln på vår kropp och därmed också den starkaste muskeln vi har. Den här muskeln är antagligen den muskeln vi använder mest i vår vardag.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser