M. Gracilis Adduktor

M. Gracilis Adduktor
Ursprung: Pubis-benet
Fäste: Tibias insida strax under dess huvud, Pes Anserinus.
Funktion: Adducerar i höftleden och flekterar i knäleden.
Övrigt: Gracilis har sitt namn efter sitt utseende. Det är en långsmal och gracil muskel vars funktion är att föra samman knäna mot varandra och även böja i dem.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser