M. Adductor; Brevis, Longus, Magnus Adduktor

M. Adductor; Brevis, Longus, Magnus Adduktor
Ursprung: Pubis-benet.
Fäste: Längs med femurs insida.
Funktion: Adducerar i höftleden.
Övrigt: Adductor muskulaturen består av flera små muskler, Brevis, Longus, Magnus som vi har slagit samman till en grupp. Gruppens funktion är att föra knäna mot varandra.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser