M. Tensor Fasciae Latae Pistolhölstermuskeln

M. Tensor Fasciae Latae Pistolhölstermuskeln
Ursprung: Framsidan av ilium, början av krista-kanten (SIPS)
Fäste: Via Tractus iliotibialis-bandet till tibias utsida strax nedanför dess huvud.
Funktion: Flekterar och abducerar höftleden. Flekterar i knäleden.
Övrigt: Tensor Fasciae Latae är en muskel som sitter på utsidan av höften precis där ett pistolhölster skulle ha suttit. Där av har den fått det svenska namnet Pistolhölstermuskeln. Dess funktion är att föra benet utåt och framåt samt att böja i knät. Det är den här muskeln som ger upphov till det syndrom som kallas löparknä.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser