M. Piriformis Höftens utåtrotator

M. Piriformis Höftens utåtrotator
Ursprung: Framsidan av sacrum.
Fäste: Trochanter major på femur.
Funktion: Adducerar och utåtroterar höftleden.
Övrigt: Piriformis har dom funktion att vrida benet utåt, på samma sätt som Charlie Chaplin går. Piriformis kan ge upphov till ett smärtproblem som kallas falsk ischias. Det beror på att nerven N. Ischiadicus träder precis bredvid eller i vissa fall rakt igenom Piriformis. Om muskeln då är spänd kan den påverka nerven och ge utstrålningar ned i samma sida ben.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser