M. Biceps Femoris Hamstringsmuskulatur

M. Biceps Femoris Hamstringsmuskulatur
Ursprung: Sitbensknölen och femurs baksida.
Fäste: Fibulas huvud.
Funktion: Flekterar i knäleden och extenderar i hötleden.
Övrigt: Biceps Femoris, Bi betyder två, ceps betyder huvud och Femoris heter lårbenet som muskeln träder över. På svenska blir det lårbenets tvåhövdade muskel. Den ingår i en grupp muskler som är mer kända som Hamstrings. Här ingår också Semimembranosus och Semitindinosus. Dess funktion är att föra benet bakåt och att böja i knäleden.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser