M. Gastrocnemius Yttre vadmuskel

M. Gastrocnemius Yttre vadmuskel
Ursprung: Baksidan av tibia strax ovanför knäleden.
Fäste: Via hälsenan på hälbenet.
Funktion: Flekterar foten och flekterar knäleden.
Övrigt: Gastrocnemius är den yttre av de två vadmusklerna. Den träder från ovansidan av knäleden ned till hälbenet vilket betyder att den både sträcker foten och att den böjer i knät. Gastrocnemius fäster i hälbenet via den största senan i kroppen, Achilles-senan.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser