M. Brachialis Armflexor

M. Brachialis Armflexor
Ursprung: Humerus
Fäste: Ulna
Funktion: Flexion över armbågsleden
Övrigt: Brachialis är en bred liten muskel som ligger nära armvecket och under Biceps Brachii. Dess ända och enkla funktion är att böja armbågen.


Annonser