M. Deltoideus - Främre Deltan

M. Deltoideus - Främre Deltan
Ursprung: Framkanten av nyckelbenet och skulderbladet; akromion och bakre kanten av spina scapulae.
Fäste: Humerus.
Funktion: Flekterar, adducerar, inåtroterar armen.
Övrigt: Deltoideus har sitt namn från sitt utseende, den ser ut som ett delta med massor av små förgreningar som sträcker sig ut över armen. Deltoideus har tre tydliga stråk som alla har olika funktion i kroppen. Det främre stråket för armen framåt.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser