M. Deltoideus - Mellersta

M. Deltoideus - Mellersta
Ursprung: Framkanten av nyckelbenet och skulderbladet; akromion och bakre kanten av spina scapulae.
Fäste: Humerus.
Funktion: Abducerar och drar armen proximalt-medialt
Övrigt: Deltoideus har sitt namn från sitt utseende, den ser ut som ett delta med massor av små förgreningar som sträcker sig ut över armen. Deltoideus har tre tydliga stråk som alla har olika funktion i kroppen. Det mellersta stråket för armen åt sidan.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser