M. Rhomboideus Skulderbladssammanförarna

M. Rhomboideus Skulderbladssammanförarna
Ursprung: Spionoserna C6-Th4
Fäste: Insidan av skulderbladet.
Funktion: Lyfter, adducerar och inåtroterar skulderbladet.
Övrigt: Rhomboideus har som så många andra muskler sitt namn från sin form. Den ser ut som en romb där den sitter mellan ryggrad och skulderblad. Dess funktion är att sammanföra och höja skulderbladen mot varandra.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser