Helkropp - Styrka Engagemang av hela kroppen i ett styrkeavseende.

Helkropp - Styrka Engagemang av hela kroppen i ett styrkeavseende.
Ursprung: Över allt.
Fäste: Över allt.
Funktion: Allt möjligt.
Övrigt: Det här är en representation av alla muskler i hela kroppen.


Annonser
Primära övningar
Sekundära övningar
Annonser