M. Sternocleidomastoideus

M. Sternocleidomastoideus
Ursprung: Bröstbenet och nyckelbenet.
Fäste: Processus mastoideus, linea nuchae.
Funktion: Flekterar och roterar huvudet.
Övrigt: Sternocleidomastoideus har det längsta namnet av alla muskler i kroppen. Den har fått sitt namn från de strukturer där den fäster och urspringer. Sterno betyder bröstben, cleido betyder nyckelben och mastoideus heter det utskott bakom örat där muskeln fäster. Sternocleidomastoideus kallas också för nickar muskeln då den för huvudet raktframåt när båda musklerna aktiveras samtidigt. Aktiveras bara en av musklerna så roteras och böjs huvudet framåt istället.

Primära övningar

Sternocleidomastoideus – Stretch

Sekundära övningar

Betyg på muskelguiden:

[kkstarratings force]